سیستم مالیات دراروپا

 

 

 

 

 

 

سیستم  پرداخت مالیات در لهستان :

 

همانند تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، لهستان دارای فرم های مختلفی از مالیات میباشد. مالیات غیرمستقیم و مالیات بر فروش سهم بزرگی از درآمد دولت در لهستان میباشد. دانشجویان خارجی نیاز به آگاهی از سیستم های مالیاتی نیستند چرا که این گونه مالیاتها توسط دانشگاه پرداخت خواهد شد.

 

هرکسی که در جمهوری لهستان بصورت قانونی کار میکند میبایستی مالیات بر درآمد خود را پرداخت کند. جهت کار قانونی در لهستان شما نیاز به امضاء قرارداد تحت یکی از عناوین زیر میباشید:

 

1- قرارداد استخدام استاندارد .

 

2- قراردادهای کنتراتی.

 

3- قرارداد جهت انجام یک کار ویژه در یک زمان مشخص.

 

دانشجویان معمولا موفق به دریافت کارهایی بصورت قردادهای کاری موقت و یا طی یک دوره زمانی خاص و مشخص میشوند بخصوص در مورد کارهای فصلی. با داشتن چنین قراردادهایی شما مالیات کمتری پرداخت خواهید کرد و این به معنای پس انداز بیشتر است. جدا از نوع قرارداد کاری شما دو نوع تراز مالیاتی وجود دارد. به این صورت که اگر شما کمتر از 3090 زلوتی در سال درآمد داشته باشید، شما نیاز به پرداخت مالیات ندارید. برای درآمد های بین 3091 تا 8051 زلوتی، 18% مالیات بردرامد تعلق خواهد گرفت و  برای درآمدهای بیش از 8059 زلوتی، 32% مالیات بردرآمد کسر خواهد شد.

 

بستگی به نوع قرارداد استخدامی شما، بیمه تامین اجتماعی میتواند شامل حال شما شود که کارفرما متعهد به پرداخت آن میباشد. در این نوع قراردادها کارفرما همچنین مسئول پرداخت و کسر مالیات بردرآمد شما بصورت هر ماه میباشد.

 

تنها مسئولیت شما در این گونه قراردادها پرکردن اظهارنامه مالیاتی سالانه (PIT) در دفتر محلی خودتان است .آخرین مهلت جهت اظهارمالیات، حداکثر تا 30 آپریل سال بعد میباشد .به عنوان مثال اظهار مالیاتی برای سال 2010 باید قبل از 30 آپریل سال 2011 انجام شود .

 

 

اگر شما نیاز به هر گونه کمک جهت پرکردن فرم های مالیات و اظهار آن دارید لطفا با ما تماس بگیرید.