دوره های آموزشی MBA

 

 

دوره تکمیلی بین المللی MBA در مدیریت

 

 

1-دانشگاه اقتصاد وراتسواو (Wrocław University of Economics) :

 

این دوره به مدت 2 سال و به صورت پاره وقت برگزار میشود. شروع دوره از اول اکتبر هر سال و فقط در روزهای پنجشنبه ، شنبه و یکشنبه ها میباشد.

این دوره با همکاری دانشگاههای زیر و طبق استانداردهای اروپایی میباشد. لازم به ذکر است مدرک فوق در نهایت با امضائ تمام دانشگاههای زیر به شما اعطا خواهد شد.

 

 

1- Limburgs Universitair Centrum in Belgium

2- EUROMED Marseille Ecole de Management in France

3- University of Limerick in Ireland

4- Wrocław University of Economics in Poland

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :

1- مدرک لیسانس و یا بالاتر

2- سابقه کار اجرایی حداقل به مدت دو سال

3- تکمیل فرم ثبت نام، گواهی پزشکی،کپی پاسپورت و عکس پرسونلی

4- گواهی زبان انگلیسی

5- مصاحبه تلفنی

 

 

شهریه دوره به مبلغ 10.000 زلوتی در سال میباشد.

 

 

 

2- دانشگاه اقتصاد ورشو (Warsaw School of Economics) :

 

این دوره به مدت 18 ماه و به صورت پاره وقت برگزار میشود. شروع دوره از 28 اکتبر هر سال و فقط در روزهای پنجشنبه ، شنبه و یکشنبه ها میباشد.

 

این دوره با همکاری دانشگاههای زیر و طبق استانداردهای  کانادا میباشد. لازم به ذکر است مدرک فوق در نهایت توسط دانشگاه University of Quebec at Montreal ارایه و مدرک دیپلم هم از دانشگاه Warsaw School of Economics ارایه میشود.

 

1- University of Quebec at Montreal in Canada

2- Warsaw School of Economics in Poland

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :

1- مدرک لیسانس و یا بالاتر

2- سابقه کار اجرایی حداقل به مدت چهار سال

3- تکمیل فرم ثبت نام، گواهی پزشکی،کپی پاسپورت و عکس پرسونلی

4- گواهی زبان انگلیسی

5- مصاحبه تلفنی

6-  توصیه نامه از سه استاد دانشگاه

 

 

 شهریه دوره به مبلغ 27000 زلوتی بعلاوه 9000 دلار کانادا برای کل دوره میباشد که در چهار قسط قابل پرداخت است.

 

 

 

http://www.cemba.pl/images/stories/kwasniewski.jpg

 

 

 

 

 

 

3- دانشگاه پلی تکنیک ورشو :

 

این دوره به مدت  سال1 و به صورت تمام وقت  برگزار میشود. شروع دوره از اول سپتامبر هر سال و در طول هفته برگزار میشود.

 

این دوره با همکاری دانشگاههای زیر و طبق استانداردهای اروپایی میباشد. لازم به ذکر است مدرک فوق در نهایت با امضائ تمام دانشگاههای زیر به شما اعطا خواهد شد.

 

 
1- London Business Schol in UK
Norwegian School of Economics in Norway -2
HEC School of Management in Paris -3
Business Administration in Poland -4

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :

1- مدرک لیسانس و یا بالاتر

2- سابقه کار اجرایی حداقل به مدت یک سال

3- تکمیل فرم ثبت نام، گواهی پزشکی،کپی پاسپورت و عکس پرسونلی

4-گواهی زبان انگلیسی

5- مصاحبه تلفنی

6- Motivation letter

 

 شهریه دوره به مبلغ  9400 یورو برای کل دوره میباشد که در دو قسط قابل پرداخت است.

نمونه مدرک اعطایی :

 

 

 

 

Dyplim International MBA

 

 

 

 4- دانشگاه Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University :

 

این دوره به مدت  سال2  و به صورت تمام وقت  برگزار میشود. شروع دوره از اول اکتبر هر سال و در طول هفته برگزار میشود.

 

این دوره با همکاری دانشگاههای زیر و طبق استانداردهای اروپایی میباشد. لازم به ذکر است مدرک فوق در نهایت با امضائ  دانشگاه University of Bedfordshire از انگلستان  به شما اعطا خواهد شد.

 

1- University of Andrzej Frycz Modrzewski in Krakow, Poland

2- University of Bedfordshire in England

 

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :

1- مدرک لیسانس و یا بالاتر

2- سابقه کار اجرایی حداقل به سه  سال

3- تکمیل فرم ثبت نام، گواهی پزشکی،کپی پاسپورت و عکس پرسونلی

4- گواهی زبان انگلیسی

 

شهریه دوره به مبلغ  3800 پوند انگلیس برای کل دوره میباشد که در دو قسط قابل پرداخت است.

 

 

 

 

5 - دانشگاه ورشو ( University of Warsaw ) :

 

این دوره به مدت 2 سال و به صورت پاره وقت برگزار میشود. شروع دوره از اول اکتبر هر سال و فقط در روزهای پنجشنبه ، شنبه و یکشنبه ها میباشد.

این دوره با همکاری دانشگاههای زیر و طبق استانداردهای اروپایی میباشد. لازم به ذکر است مدرک فوق در نهایت با امضائ تمام دانشگاههای زیر به شما اعطا خواهد شد.

 

 

1- University of Warsaw in Poland

2- The Ohio State Universit in the US

3- Bloomsburg University of Pennsylvania in the US

4- Bergische University of Wuppertal in Germay

 

 

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :

1- مدرک لیسانس و یا بالاتر

2- سابقه کار اجرایی حداقل به مدت 2  سال

3- تکمیل فرم ثبت نام، گواهی پزشکی،کپی پاسپورت و عکس پرسونلی

4- گواهی زبان انگلیسی

 

 

 شهریه دوره به مبلغ 14000 یورو برای کل دوره میباشد که در دو قسط قابل پرداخت است.